Pure Mathematics in Norway

Elisabeth Stephansen-foredragene

Elisabeth Stephansen (1872-1961)

Elisabeth Stephansen var den første norske kvinne som tok doktorgraden i matematikk, i 1902. (Den neste var i 1971.) Hun var fra Espeland i Arna utenfor Bergen. Fra 1906 underviste hun på Norges Landbrukshøyskole på Ås,  og fra 1921 var hun dosent. I norsk biografisk leksikon kan du lese mer om henne.

Annethvert år avholdes Nasjonalt Matematikermøte i Norge. Ved det Nasjonale Matematikermøtet i Tromsø 2022, ble Elisabeth Stephansen-foredraget innstiftet. Det vil holdes på de nasjonale møtene framover av en fremragende kvinnelig matematiker.

Foredragsholdere

Eugenia Malinnikova – Tromsø 2022 (Foredraget)

Foto: Rod Searcey

Eugenia Malinnikova (født 1974), tok doktorgraden ved St.Petersburg statsuniversitet i 1999. I 2004 ble hun ansatt ved NTNU, Trondheim, og fra 2019 er hun professor ved Stanforduniversitetet, USA.

I 2017 vant hun Clay Research Award sammen med Aleksandr Logunov for banebrytende arbeider om Laplace-egenfunksjoner som ledet til bevis for to store formodninger.  I 2018 var hun invitert foredragsholder til den internasjonale matematikkongressen i Rio de Janeiro, noe av det mest prestisjefulle en matematiker kan oppnå. I 2020 var hun også invitert foredragsholder til den europeiske matematikerkongressen. I 2022 holdt hun et plenumsforedrag på verdenssammenkomsten for kvinner i matematikk.

Hennes forskningsinteresser er i harmonisk analyse, elliptiske partielle differensialligninger (PDE’er), og potensialteori. Nylig har hun arbeidet med entydig kontinuasjon av løsninger til elliptiske PDE’er og deres anvendelser på Laplace-egenfunksjoner, og også med løsninger av diskrete elliptiske ligninger.