Pure Mathematics in Norway

Formidling

TMS/TFS-prosjektet Ren matematikk i Norge

Elisabeth Stephansen-foredrag

Utspringsprosjekter inspirert av Ren matematikk i Norge

  • SCREAM  (Norsk tildeling, GRIEG utlysning, node: UiT)
  • POEMA (H2020-MSCA-ITN-2018 utlysningl, del av Marie Sklodowska-Curie Actions, node: UiT)
  • MASCOT (UiT Aurora tverrfaglig forskningsprosjekt)
  • Lie-Størmer Center (nasjonalt matematikksenter ved UiT)
  • CALISTA (Cost Actions, EU samarbeidsprosjekt, node: UiT)

Norsk matematikk, nyttige lenker