Pure Mathematics in Norway

Elisabeth Stephansen-foredragene

Elisabeth Stephansen (1872-1961)

Elisabeth Stephansen var den første norske kvinne som tok doktorgraden i matematikk, i 1902. (Den neste var i 1971.) Hun var fra Espeland i Arna utenfor Bergen. Fra 1906 underviste hun på Norges Landbrukshøyskole på Ås,  og fra 1921 var hun dosent. I norsk biografisk leksikon kan du lese mer om henne.

Annethvert år avholdes Nasjonalt Matematikermøte i Norge. Ved det Nasjonale Matematikermøtet i Tromsø 2022, ble Elisabeth Stephansen-foredraget innstiftet. Det vil holdes på de nasjonale møtene framover av en fremragende kvinnelig matematiker.