Pure Mathematics in Norway

Eugenia Malinnikova – Tromsø 2022

Eugenia Malinnikova – Tromsø 2022 (Foredraget)

Foto: Rod Searcey

Eugenia Malinnikova (født 1974), tok doktorgraden ved St.Petersburg statsuniversitet i 1999. I 2004 ble hun ansatt ved NTNU, Trondheim, og fra 2019 er hun professor ved Stanforduniversitetet, USA.

I 2017 vant hun Clay Research Award sammen med Aleksandr Logunov for banebrytende arbeider om Laplace-egenfunksjoner som ledet til bevis for to store formodninger.  I 2018 var hun invitert foredragsholder til den internasjonale matematikkongressen i Rio de Janeiro, noe av det mest prestisjefulle en matematiker kan oppnå. I 2020 var hun også invitert foredragsholder til den europeiske matematikerkongressen. I 2022 holdt hun et plenumsforedrag på verdenssammenkomsten for kvinner i matematikk.

Hennes forskningsinteresser er i harmonisk analyse, elliptiske partielle differensialligninger (PDE’er), og potensialteori. Nylig har hun arbeidet med entydig kontinuasjon av løsninger til elliptiske PDE’er og deres anvendelser på Laplace-egenfunksjoner, og også med løsninger av diskrete elliptiske ligninger.